مرغ صبا

سلام      هرچندمیخندیم اماگریانیم                                                                                                                                              

  

             کاش...
                                                     می آمد...                                                   پوسیدیم


         فسیل شدیم...


   چقدر...؟


زیباترین جملهآتش بس...


جمله(حق باتوست...                                                       یعنی...

      


                              عذرمیخوام/دوستت دارم و...خانومای عزیز


        زندگی مثل...


          یه گلدونه...


دائم بایدآبش بدید

مراقبش باشید

هواشوداشته باشید


عشق                  

        محبت میخواد

سلام مولای من


                 هرسخن جزسخن ا زتوشنیدن سخت است


         همه رادیدن آن روی چوماه توندیدن سخت است

 ثواب پیاده روی اربعین از نگاه امام صادق علیه السلام


 امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که با پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام برود خداوند برهر قدمی که برمی دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه ازاو بر می داردد و یک درجه مرتبه اش را بالا میبرد 

وقتی به زیارت رفته  دو فرشته را موکل او می فرماید که آنچه خیر از دهانش خارج می شود را نوشته و آنچه شر و بداست را ننویسد 

و وقتی برگشت با او وداع کرده و به وی می گویند: ای ولی خدا گناهانت آمرزیده شد و تواز حزب خدا و حزب رسول او و حزب اهل‌بیت رسولش هستی

 به خدا قسم هرگز توآتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و تو را طعمه نخواهد کرد


 ابن قولویه کامل الزیارات صفحه ۱۳۴

کربلا

مادرا؟؟!!!!!

رو.ی چنددفعه فرزندتان رادعوا میکنید؟؟؟

2بار                  3بار                        4بار                 7بار                 10بار     ؟؟؟

اگرهمسرتان روزی یک بار شمارادعواکند آیادیگر باهمسرتان زندگی میکنید؟؟

خیر

ولی فرزندانتان دارند باشما زندگی میکنند البته تاکی؟؟

تانوجوانی

به سن نوجوانی که رسیدند انتقام گذشته را ازشما میگیرند